logo

Rakovina a dedičnosť

Ako vzniká rakovina? Čo je podstatou tohto ochorenia? Akú úlohu pri vzniku rakoviny zohrávajú gény? Môže byť rakovina dedičná? Kedy hovoríme o dedičných nádorových syndrómoch? Čo zisťujú genetické testy so zameraním na dedičné nádorové ochorenia?

Počty diagnostikovaných nádorových ochorení sa stále zvyšujú. Na tomto trende má svoj podiel znečistené životné prostredie, stres, nezdravý životný štýl a podobne.

 Ako vzniká rakovina?

Zhubné nádorové ochorenie (rakovina) vzniká vtedy, ak dôjde v organizme k nekontrolovateľnému množeniu nádorových buniek. Tieto bunky majú schopnosť prenikať do okolitých tkanív, kde tvoria metastázy (vzdialené nádory).

Čo je podstatou tohto ochorenia? Akú úlohu pri vzniku rakoviny zohrávajú gény?

Nádorové ochorenia vznikajú vždy na základe zmien (mutácii) v určitých génoch, ktoré sa podieľajú na regulačných mechanizmoch buniek. Ak dôjde k akumulácii týchto zmien, môže to viesť k nekontrolovateľnému deleniu buniek a tým k vzniku rakoviny. Tieto zmeny často vznikajú sporadicky (náhodne). Môžu vznikať v dôsledku nezdravého životného štýlu (fajčenie, alkohol, nevhodný spôsob stravovania, pôsobenie chemických a fyzikálnych faktorov, atď.).

Môže byť rakovina dedičná?

V niektorých rodinách je možné pozorovať zvýšený výskyt buď jedného druhu, alebo rôznych druhov onkologických ochorení. Môže sa stať, že rakovina je diagnostikovaná v relatívne mladom veku. Všetky tieto signály môžu naznačovať, že rakovina nevznikla len sporadicky (náhodne), ale že v genetickej výbave členov rodiny sú prítomné špecifické mutácie v tzv. regulačných génoch, ktoré sú zdedené a predstavujú pre ich nositeľov zvýšené riziko vzniku nádorového ochorenia. Znamená to, že nie je dedičná rakovina, dedičná je predispozícia k nádorovým ochorenia. Znamená to, že nositeľ tejto mutácie nemusí na rakovinu ochorieť, ale je dobré ak o zvýšenom riziku vie. Má to význam hlavne v prevencii ochorenia. Dôležité je nezanedbávať preventívne prehliadky, konzultovať daný stav s odborníkmi a tým čo najviac eliminovať vznik nádorového ochorenia.

Kedy hovoríme o dedičných nádorových syndrómoch?

O dedičných nádorových syndrómoch hovoríme vtedy, ak mutácie v regulačných génoch sú prítomné už v zárodočných bunkách jedinca. Znamená to, že tieto mutácie sa prenášajú z rodiča na potomkov a pre ich nositeľov znamenajú zvýšené riziko vzniku nádorového ochorenia.

Čo zisťujú genetické testy so zameraním na dedičné nádorové ochorenia?

Genetické testy so zameraním na dedičné nádorové ochorenia zisťujú prítomnosť mutácií v regulačných génoch, ktoré sú spojené s výskytom dedičných nádorových syndrómov. Tieto zmeny (mutácie) sú na rozdiel od sporadických mutácií prítomné vo všetkých bunkách organizmu. Môžu sa dediť od rodičov na potomkov a predstavujú dedičnú predispozíciu k onkologickým ochoreniam.

Genetické skríningové testy so zameraním na dedičné nádorové ochorenia prinášame v spolupráci s laboratóriom NIPD Genetics.  Bližšie informácie nájdete na stránke laboratória Genovital s.r.o. www.nipd.sk 

Kompletnú ponuku testov nájdete tu. Testy sú dostupné pre samoplatcov. Výsledok testu je dostupný do 4 týždňov.  Genetické skríningové testy so zameraním na dedičné nádorové ochorenia sú realizované z bukálneho steru (vnútorná strana líc). Súčasťou testu je vstupná konzultácia a tiež následná interpretácia výsledku a odporúčanie ďalšieho postupu lekárom.

Ak máte záujem o bližšie informácie na Vaše otázky radi odpovieme prostredníctvom e-mailu info@genovital.sk, info@nipd.sk, alebo na tel. čísle +421 905 665 653.

 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.