logo

Akútne leukémie: význam genetiky v diagnostike onkologických ochorení

Genetická diagnostika nie je len o vrodených genetických ochoreniach a prenatálnej diagnostike. Zohráva nezastupiteľnú úlohu aj v diagnostike onkologických ochorení.

Akútne leukémie

Akútna myeloblastová leukémia (AML) je klonálne, zhubné hematologické ochorenie vznikajúce malígnou transformáciou kmeňovej hematopoetickej bunky.

Hematopoetická kmeňová bunka je prekurzorom zrelých krvných buniek. To znamená, že v procese fyziologickej krvotvorby z nej vznikajú zrelé a plne funkčné krvné bunky. Ak však  v procese krvotvorby dôjde k poškodeniu regulačných mechanizmov bunky, dochádza k nekontrolovanému bunkovému deleniu. Hovoríme tomu, že vzniká malígny klon, ktorý postupne vytláča z krvi zdravé bunky a spôsobuje to, že krv si  už nedokáže správne plniť svoju funkciu.

V prípade akútnych leukémií je vývoj ochorenia mimoriadne rýchly, sprevádzaný klinickými príznakmi vyplývajúcimi z poruchy fyziologickej krvotvorby. Často sa jedná o infekcie s veľmi agresívnym priebehom, ktoré nereagujú na bežné antibiotiká.

K nešpecifickým príznakom patria slabosť, nočné potenie, nechutenstvo, únava, strata hmotnosti a zvýšené teploty nejasnej etiológie.

Jedným z podtypov akútnej myeloblastovej leukémie je akútna promyelocytová leukémia (APL). Pre APL je charakteristické, že diferenciácia krvnej bunky je zastavená na úrovni promyelocytu. Zodpovedná za to je špecifická zmena na úrovni chromozómov vedúca k zmene štruktúry receptora pre kyselinu retinovú. V diagnostike APL zohráva nezastupiteľnú úlohu genetické vyšetrenie. Potvrdením diagnózy je zistenie prítomnosti špecifickej translokácie časti chromozómov 15 a 17 v bunkách kostnej dreni. Cytogenetický zápis tejto translokácie je t(15;17)(q22;q12). V prípade molekulárnej genetickej diagnostiky hovoríme o vzniku fúzneho génu pml/rara. APL je prvým typom akútnej leukémie u ktorej je možné dosiahnuť kompletnú remisiu necytostatickou liečbou. V terapii sa využívajú účinky all-trans-retinovej kyseliny (ATRA). Prítomnosť translokácie PML/RARA je spojená s dobrou prognózou a s možnosťou dosiahnuť remisiu až v 90 % prípadov. 

Na obrázku vidíme pozitívny nález translokácie PML/RARA. Takto je translokácia viditeľná v zornom poli fluorescenčného mikroskopu v bunkovom jadre malígnej bunky. Uvedená translokácia bola diagnostikovaná metódou FISH (fluorescenčná in situ hybridizácia) za použitia špecifických diagnostických sond.

Genetická diagnostika nie je len o vrodených genetických ochoreniach a prenatálnej diagnostike. Zohráva nezastupiteľnú úlohu aj v diagnostike onkologických ochorení.

Literatúra:

Adam, Z. a Vorlíček, J.: Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing. 2001.680s. ISBN 80-247-0116-2.

Vaskova J, Dubayova K, Cakanova G, Luckova I, Bochova I, Novotna G, Sabo J, Palasthy S, Tothova E, Stecova N, Karabinos A.: Incidence and Prognostic Value of Known Genetic Aberrations in Patients with Acute Myeloid Leukemia--a Two Year Study. Klin Onkol. 2015;28(4):278-83.

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.