logo

Mužská neplodnosť z pohľadu genetiky

Medzi príčiny mužskej neplodnosti z pohľadu genetiky patria zmeny v počte pohlavných chromozómov, chromozómové translokácie, mikrodelécie Y chromozómu a rôzne mutácie génov riadiacich reprodukčný systém.

Kedy hovoríme o neplodnosti?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje neplodnosť vtedy, ak nedôjde k úspešnému počatiu pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku do obdobia 12 mesiacov.

Mužská neplodnosť je v súčasnosti pomerne častým javom (cca 15 %). Príčiny neplodnosti sú rôzne. Približne v polovici prípadov je príčina na strane ženy a rovnako v polovici prípadov je problém na strane muža. Nezanedbateľnú úlohu tu zohrávajú zmeny na genetickej úrovni.

Správne fungovanie reprodukčného systému zabezpečuje množstvo génov. Každá chyba v genetickej informácii môže byť príčinou neplodnosti. Medzi najlepšie preštudované príčiny mužskej neplodnosti z pohľadu genetiky patria zmeny v počte pohlavných chromozómov, chromozómové translokácie, mikrodelécie Y chromozómu a rôzne mutácie génov riadiacich reprodukčný systém. Vyšetrenie karyotypu v prípade neplodnosti patrí medzi základné vyšetrenia.

Aké informácie poskytuje vyšetrenie karyotypu?

Cytogenetické vyšetrenie karyotypu poskytne informácie týkajúce sa počtu a štruktúry jednotlivých chromozómov.

Prečo je dôležité cytogenetické vyšetrenie?

V prípade neplodnosti môžu byť chromozómové zmeny (aberácie) jedným z dôvodov neúspešnej snahy o počatie, alebo môžu stáť za výskytom potratov predovšetkým v prvom trimestri gravidity.

 

Bližšie informácie o možnosti cytogenetického vyšetrenia pre samoplatcov nájdete na stránke Laboratória Genovital: www.nipd.sk

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.