logo

PreSENTIA - dedičné nádorové ochorenia

PreSENTIA ponúka široké portfólio 19 skríningových testov so zameraním na dedičné formy nádorových ochorení.

Genetické testy PreSENTIA - dedičné nádorové ochorenia

PreSENTIA ponúka široké portfólio 19 skríningových testov so zameraním na dedičné formy nádorových ochorení.

 

Ako vzniká nádorové ochorenie?

Nádorové ochorenie vzniká vždy na základe genetických zmien (mutácií ), ktoré menia genetickú informáciu v génoch zodpovedných za rast, proliferáciu, diferenciáciu a programovanú bunkovú smrť (apoptózu). Mutácie vznikajú často vplyvom vonkajších faktorov ako je životný štýl, stravovacie návyky, expozícia chemickým látkam, škodlivému žiareniu, alebo v dôsledku niektorých vírusových ochorení. Ak tieto mutácie vznikajú náhodne v somatickej bunke -  vzniká nádorové ochorenie ktoré nie je dedičné.

 

Ako vzniká dedičná forma rakoviny?

O dedičných formách rakoviny, ktoré odborne nazývame dedičné nádorové syndrómy hovoríme vtedy, ak mutácie v génoch zodpovedných za rast, proliferáciu, diferenciáciu a programovanú bunkovú smrť (apoptózu) sú prítomné už v zárodočných bunkách. Znamená to, že tieto mutácie je možné zdediť od svojich rodičov.

 

Aká je šanca, že zdedená mutácia povedie k vzniku rakoviny?

Identifikácia mutácií zodpovedných za dedičné nádorové syndrómy neznamená, že sa rakovina musí vyvinúť. Zvyšuje to ale riziko vzniku nádorového ochorenia oproti bežnej populácii. Je preto dôležité ak vieme, že máme zvýšené riziko rakoviny, konzultovať svoj zdravotný stav so svojim lekárom a nepodceňovať prevenciu.

Skríningové genetické testy so zameraním na dedičné nádorové syndrómy sú dostupné len pre odborníkov.

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.