logo

Výživové poradenstvo

Ako prebieha konzultácia a čo môžete očakávať?

Vstupná konzultácia

Vstupná konzultácia v trvaní minimálne 30 minút prebieha formou rozhovoru zameraného na Vaše problémy a požiadavky z oblasti výživy. Konzultácia zahŕňa bioimpedančnú analýzu zloženia tela.

Analýza stravovacích návykov

Prostredníctvom e-mailu Vám pošleme formulár so zameraním na Vaše súčasné stravovacie návyky. Formulár je potrebné vyplniť podľa pokynov. Veľmi nám to pomôže v priebehu následnej konzultácie.

Na základe vyplneného formulára vyhodnotíme chyby týkajúce sa doterajšieho stravovania a navrhneme vhodné zmeny v oblasti výživy a pohybovej aktivity. Výslednú správu dostanete v písomnej podobe. Získate výživové odporúčania v súlade s Vaším zdravotným stavom.

Vypracovanie podrobného jedálnička na 14 dní

Jedálniček je vypracovaný pomocou softvéru Planeat Medical s garanciou odborníkov v oblasti liečebnej výživy. Obsahuje recepty  zohľadňujúce Váš zdravotný stav, hmotnosť, percento tuku a svalovej hmoty.
Jedálniček Vás naučí ako sa správne stravovať z pohľadu množstva a zloženia jednotlivých živín.
Pomôže Vám uvedomiť si kde ste robili hlavné chyby v doterajšom stravovaní. Jedálniček je potrebné brať ako inšpiráciu.
Spolu s jedálničkom, ktorý vypracujeme v súlade s Vašim zdravotným stavom obdržíte aj súbor odporúčaní z oblasti výživy, ktoré Vám pomôžu pri úspešnej realizácii Vašich cieľov v oblasti zdravého stravovania. 

Bioimpedančná analýza

Zaujíma Vás aké máte percento telesného tuku a svalovej hmoty? Ste optimálne hydratovaný? Chudnete a cvičíte správne? Aké percento telesného tuku ste stratili? Zvýšili ste objem svalovej hmoty? Aké je Vaše BMI? Aká je Vaša ideálna hmotnosť? Chudnete rýchlo a nechcete stratiť svalovú hmotu? Využite možnosť bioimpedančnej analýzy, ktorá je štandardne využívaná v zdravotníctve, športe a výživovom poradenstve.

Testované parametre

Celková voda v organizme/TBW (kg)

Najvýznamnejšou anorganickou zložkou ľudského tela je voda. Je základnou zložkou vnútorného prostredia. U dospelého muža tvorí približne 60 % jeho telesnej hmotnosti, u dospelých žien okolo 55 % a u obéznych jedincov asi 50 %. Množstvo TBW závisí aj od veku. Čím mladší je jedinec, tým má vyšší objem TBW. V starobe sa zvyšuje podiel telesného tuku a objem telesnej vody klesá.

Proteíny (kg)

Proteíny sú základnou stavebnou zložkou všetkých buniek ľudského tela, to znamená že sú zastúpené vo všetkých tkanivách (svalstvo, kosti, koža ...).  Taktiež sú súčasťou enzýmov, hormónov, protilátok a krvi. Intenzívne sa zúčastňujú všetkých metabolických procesov.

Minerály (kg)

Mineralizované tkanivo predstavuje kostné a zubné tkanivo. Minerálna zložka predstavuje až 65 % hmotnosti kostí. Okrem podpornej funkcie slúži kostné tkanivo ako zásobáreň minerálnych látok, ktoré sú podľa potreby uvoľňované späť do krvného obehu. Hodnota minerálov  je vypočítaná orientačne. Pre presné zistenie kvality kostného tkaniva sa využívajú denzitometre.

Beztuková hmota/FFM(kg)

FFM predstavuje hmotnosť organizmu po odčítaní tukovej hmoty. S vekom podiel FFM na telesnej hmotnosti klesá. Muži majú FFM vyššie ako ženy. FFM sa zásadne podieľa na bazálnom energetickom výdaji.

Telesný tuk (kg)

Telesný tuk predstavuje hlavnú zásobu energie.  Má tiež endokrinnú funkciu, obsahuje lipofilné látky (napr. vitamíny rozpustné v tukoch) a rôzne enzýmy. Priemerné percentuálne zastúpenie tuku u mužov je cca 15 % a u žien cca 20 %.  Môžeme ho rozdeliť na podkožný a viscerálny (vnútorný). Vnútorný tuk predstavuje vážny zdravotný problém tým, že je ťažšie odbúrateľný a podporuje vznik ochorení súvisiacich s metabolickým syndrómom (diabetes II. typu, hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia).

Analýza pomeru svaloviny a tuku

Hmota kostrovej svaloviny (SMM) predstavuje najväčší podiel z beztukovej hmoty. V závislosti od pohlavia, veku a zdravotného stavu predstavuje tretinu až polovicu všetkých telesných proteínov. Významne ovplyvňuje správne fungovanie pohybového aparátu a metabolickú aktivitu organizmu. Hodnota tuku je súčtom podkožného a viscerálneho tuku.

Analýza obezity

BMI /Body Mass Index(kg/m2)

Body Mass Index čiže index telesnej hmotnosti vyjadruje pomer medzi telesnou hmotnosťou a výškou. Vypočíta sa z hmotnosti osoby v kg vydelením druhou mocninou jeho výšky v metroch. BMI vysoko koreluje s nadbytočnou tukovou hmotou, ale nemusí vždy znamenať nadbytok tuku. Je štatistickým ukazovateľom a môže byť pomerne nepresný v prípade jedincov disponujúcich výraznou svalovou hmotou.

PBF (%)

Jedná sa o percentuálne zastúpenie telesného tuku v porovnaní s telesnou hmotnosťou.  Je to veľmi dôležitý ukazovateľ predovšetkým z hľadiska stanovenia obezity.

WHR (%)

WHR index (skratka Waist to Hip Ratio) určuje pomer pásu k bokom.

%  vody

U dospelého muža tvoria približne 60 % jeho telesnej hmotnosti, u dospelých žien okolo 55 % , u obéznych jedincov asi 50 %.

Diagnostika obezity

Na základe nameraných vstupných parametrov a ich následnom vyhodnotení dostanete informáciu o stupni obezity.

Komplexné hodnotenie

Komplexné hodnotenie pozostáva z vyhodnotenia nutričných parametrov, hodnotenia hmotnosti a analýzy obezity.

Kontrolná bioimpedancia je veľmi dôležitá hlavne v procese chudnutia. Redukcia hmotnosti musí byť spojená s úbytkom tukovej hmoty, ktorú je potrebné pravidelne kontrolovať a ubezpečiť sa, že nedochádza k nežiadúcemu úbytku svalovej hmoty.

Konzultácia so zameraním na výživové doplnky a produkty tradičnej čínskej medicíny

Čo môžete od konzultácie očakávať ? 
Základom je vstupná konzultácia a v prípade tradičnej čínskej medicíny diagnostika podľa zásad TČM.
Na základe vstupnej diagnostiky Vám odporúčame vhodný produkt, alebo navrhneme vhodnú bylinnú zmes.

Na konzultáciu sa prosím objednajte vopred. Veľmi oceníme ak pri objednávke v skratke popíšete problém, ktorý by ste chceli riešiť.

Cenník výživového poradenstva

Vstupná konzultácia 10€
Kontrolná konzultácia + bioimpedancia  7€
Analýza stravovacích návykov + vypracovanie podrobného jedálnička na 14 dní 20€
Kontrolná bioimpedancia bez konzultácie 3€
Stravovanie na základe analýzy DNA - Genoskop Línia Basic 235€
Stravovanie na základe analýzy DNA - Genoskop Línia 312€

Konzultácia so zameraním na fytoterapiu a tradičnú čínsku medicínu zdarma. Bylinné produkty podľa cenníka.

 

 

 

Objednajte sa prostredníctvom kontaktného formulára, alebo na t.č. 0905 665 653 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.