logo

Bioimpedančná analýza

Zaujíma Vás aké máte percento telesného tuku a svalovej hmoty? Ste optimálne hydratovaný? Chudnete a cvičíte správne? Aké percento telesného tuku ste stratili? Zvýšili ste objem svalovej hmoty? Aké je Vaše BMI? Aká je Vaša ideálna hmotnosť? Chudnete rýchlo a nechcete stratiť svalovú hmotu? Využite možnosť bioimpedančnej analýzy, ktorá je štandardne využívaná v zdravotníctve, športe a výživovom poradenstve. Navštívte nás v Prešove.

Bioimpedančná analýza

Bioimpedančná analýza - princíp

Princíp BIA spočíva v šírení striedavého elektrického prúdu nízkej intenzity telesnými štruktúrami. Ľudské telo sa chová ako elektrický obvod.  Metóda vyhodnocuje zloženie tela na podklade stanovenia rozdielneho odporu tukového tkaniva a ostatných tkanív pri prechode striedavého elektrického prúdu o nízkej intenzite a vysokej frekvencii.

Analyzátor pracuje na princípe multifrekvenčnej bioimpedancie (MFBIA). Bioimpedancia predstavuje hodnotu odporu ktorú kladie ľudské telo pri prechode elektrického prúdu nízkej intenzity pri rôznych frekvenciách. Meranie je realizované pri 20 kHz, 50 kHz a 100 kHz

Metóda BIA  je štandardne využívaná  v zdravotníctve, športe a pre vedecké štúdie.

 

Testované parametre

1. Analýza telesnej kompozície

Celková voda v organizme/TBW (kg).

Najvýznamnejšou anorganickou zložkou ľudského tela je voda. Je základnou zložkou vnútorného prostredia. U dospelého muža tvorí približne 60 % jeho telesnej hmotnosti, u dospelých žien okolo 55 % a u obéznych jedincov asi 50 %. Množstvo TBW závisí aj od veku. Čím mladší je jedinec, tým

 má vyšší objem TBW. V starobe sa zvyšuje podiel telesného tuku a objem telesnej vody klesá.

Proteíny (kg)

Proteíny sú základnou stavebnou zložkou všetkých buniek ľudského tela, to znamená že sú zastúpené vo všetkých tkanivách (svalstvo, kosti, koža ...).  Taktiež sú súčasťou enzýmov, hormónov, protilátok a krvi. Intenzívne sa zúčastňujú všetkých metabolických procesov.

Minerály (kg).

Mineralizované tkanivo predstavuje kostné a zubné tkanivo. Minerálna zložka predstavuje až 65 % hmotnosti kostí. Okrem podpornej funkcie slúži kostné tkanivo ako zásobáreň minerálnych látok, ktoré sú podľa potreby uvoľňované späť do krvného obehu. Hodnota minerálov  je vypočítaná orientačne. Pre presné zistenie kvality kostného tkaniva sa využívajú denzitometre.

Beztuková hmota/FFM(kg)

FFM predstavuje hmotnosť organizmu po odčítaní tukovej hmoty. S vekom podiel FFM na telesnej hmotnosti klesá. Muži majú FFM vyššie ako ženy. FFM sa zásadne podieľa na bazálnom energetickom výdaji.

Telesný tuk (kg)

Telesný tuk predstavuje hlavnú zásobu energie.  Má tiež endokrinnú funkciu, obsahuje lipofilné látky (napr. vitamíny rozpustné v tukoch) a rôzne enzýmy. Priemerné percentuálne zastúpenie tuku u mužov je cca 15 % a u žien cca 20 %.  Môžeme ho rozdeliť na podkožný a viscerálny (vnútorný). Vnútorný tuk predstavuje vážny zdravotný problém tým, že je ťažšie odbúrateľný a podporuje vznik ochorení súvisiacich s metabolickým syndrómom (diabetes II. typu, hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia).

 

2. Analýza svaloviny a tuku

Hmota kostrovej svaloviny (SMM) predstavuje najväčší podiel z beztukovej hmoty. V závislosti od pohlavia, veku a zdravotného stavu predstavuje tretinu až polovicu všetkých telesných proteínov. Významne ovplyvňuje správne fungovanie pohybového aparátu a metabolickú aktivitu organizmu.

Hodnota tuku je súčtom podkožného a viscerálneho tuku.

 

3. Analýza obezity

BMI /Body Mass Index(kg/m2)

Body Mass Index čiže index telesnej hmotnosti vyjadruje pomer medzi telesnou hmotnosťou a výškou. Vypočíta sa z hmotnosti osoby v kg vydelením druhou mocninou jeho výšky v metroch. BMI vysoko koreluje s nadbytočnou tukovou hmotou, ale nemusí vždy znamenať nadbytok tuku. Je štatistickým ukazovateľom a môže byť pomerne nepresný v prípade jedincov disponujúcich výraznou svalovou hmotou.

PBF (%)

Jedná sa o percentuálne zastúpenie telesného tuku v porovnaní s telesnou hmotnosťou.  Je to veľmi dôležitý ukazovateľ predovšetkým z hľadiska stanovenia obezity.

WHR (%)

WHR index (skratka Waist to Hip Ratio) určuje pomer pásu k bokom.

%  vody

U dospelého muža tvoria približne 60 % jeho telesnej hmotnosti, u dospelých žien okolo 55 % , u obéznych jedincov asi 50 %.

 

4. Diagnostika obezity

Na základe nameraných vstupných parametrov a ich následnom vyhodnotení dostanete informáciu o stupni obezity.

 

5. Komplexné hodnotenie

Komplexné hodnotenie pozostáva z vyhodnotenia nutričných parametrov, hodnotenia hmotnosti a analýzy obezity.

 

6. Kontrola hmotnosti

Na základe vstupných parametrov zariadenie vypočíta Vašu ideálnu hmotnosť a vyhodnotí o koľko kg ste sa odchýlili od ideálnej hmotnosti. Určí nadbytok (+), alebo nedostatok (-) tuku a svalov v kg.

Vypočíta bazálny metabolizmus, vyhodnotí zdravotné parametre na stupnici od 1 do 100 bodov a vypočíta Váš fyziologický vek v závislosti na nameraných hodnotách.

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.